Skip to main content

DISC en (team) coaching

Als gecertificeerd DISC-trainer houd ik me bezig met teams die niet zo lekker lopen. Ik hoor vaak dat mensen niet goed in een team passen of ik krijg vragen hoe een goed team eruit moet zien. Met de DISC-methode krijg je een goed inzicht in het persoonlijkheids- en/of gedragsprofiel van de leden van het team. Waarom is de een goed in die taak en de ander juist niet. Is de teamleider op zijn taak berekend en wat kun je van hem of haar verwachten.
De DISC-vragenlijsten kunnen voor het hele team worden ingezet, maar kunnen ook per individu worden afgenomen. Naar aanleiding van de uitkomst kunnen we een coachtraject ingaan: wat zijn de te ontwikkelen punten.

DISC en persoonlijke coaching
Als je voor jezelf wilt weten of je wel op de juiste (werk)plek zit, is de DISC methode heel geschikt.
Hieronder vind je uitleg over DISC:

De persoonlijkheidsprofielen van persolog®
Het persoonlijkheidsprofiel van persolog® is gebaseerd op de nieuwste generatie vragenlijsten en toepassingen van het DISC model en biedt op een eenvoudige manier inzicht in:
1. Hoe iemand zich in een bepaalde omgeving gedraagt
2. Van welke overtuigingen iemand uitgaat
3. Hoe hij of zij op anderen overkomt

Wat is het DISC model
Het DISC model geeft aan hoe mensen hun omgeving waarnemen en daarop reageren. DISC staat voor de vier basisgedragsstijlen Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus. Naast honderden variaties in de rapporten zijn er 20 verschillende basisprofielen te onderscheiden door basisstijlen te combineren. De profielen worden verkregen door het invullen van twee verschillende vragenlijsten, elk met hun eigen invalshoek.